❮Epub❯ ❧ Opium w rosole (Jeżycjada, #5) Author Małgorzata Musierowicz – Motyourdrive.co.uk

Opium w rosole (Jeżycjada, #5) pdf Opium w rosole (Jeżycjada, #5), ebook Opium w rosole (Jeżycjada, #5), epub Opium w rosole (Jeżycjada, #5), doc Opium w rosole (Jeżycjada, #5), e-pub Opium w rosole (Jeżycjada, #5), Opium w rosole (Jeżycjada, #5) 285410b829e Akcja Ksi Ki Rozgrywa Si W Nieprzyjaznych Czasach Kreska, Jedna Z Bohaterek, Mieszka Z Dziadkiem Znanym Czytelnikom Z Poprzednich Tom W Nauczycielem Polskiego, Profesorem Dmuchawcem Jej Rodzice Znikn Li, O Czym W Wydanej W Roku I Poddanej Cenzurze Ksi Ce Si Nie M Wi, Podobnie Jak O Przyczynach Znikni Cia Ojca Borejko Z Kolejnych Cz Ci Dowiadujemy Si , E By Od W Wi Zieniu Za Rozprowadzania Tzw Bibu Y Schorowany Profesor Dmuchawiec Ju Nie Pracuje Niegdy Pe Nego Entuzjazmu Wychowawc Dr Cz Wyrzuty Sumienia, E Jego Uczniom Nie Powiod O Si Za Dobrze W Yciu Boi Si Spotkania Ze Swoj Ulubienic Gabrysi , Kt R M Porzuci , Zostawiwszy Z Ma C Reczk Profesor L Ka Si Zobaczy Za Aman I Przybit Kobiet Zamiast Dawnej Tryskaj Cej Entuzjazmem DziewczynyJego Wnuczka Janina, Nazywana Przez Wszystkich Kresk , Chodzi Do Tej Samej Szko Y, W Kt Rej On Niegdy Pracowa Czuje Si Tam T Amszona I Nieszcz Liwa, Nie Radzi Sobie Z Matematyk , A Do Tego Ma Problemy Z Wychowawczyni Ch Odn I Wymagaj C Ew Jedwabi Sk , Traktuj C Uczni W Nie Jak Ywe, My L Ce Istoty, Ale Jak Pozbawione Uczu Obiekty Bada Psychologicznych W Dodatku W Domu Wiecznie Brakuje Pieni Dzy, Wi C Kreska Dorabia Szyciem, Jednocze Nie Sama Ubiera Si W Ci Gle Przerabiane Na Drutach Swetry I Rzeczy Szyte Ze Starych Ubra Pociech Dla Niej Jest Przyja Z S Siadem, Starszym Koleg Ze Szko Y Ma Kiem Ogorza K , Jednak Kiedy Skrycie Zakochana W Nim Kreska Odkrywa, E Sam Maciek Straci G Ow Dla Innej Pi Knej, Efektownej I Wietnie Ubranej Matyldy, A Sam Zaj Ty Now Dziewczyn Maciek Przestaje Mie Czas Dla Kreski, Ich Przyja Zaczyna Si ChwiaJednocze Nie Po Je Ycach Chodzi Ma A, Wiecznie Umorusana Dziewczynka, Puka Do Dom W, Przedstawia Si Jako Genowefa Pompke, Trompke, Zombke, Rombke, Sztompke, Lompke Lub Bombke Naprawd Nazywa Si Aurelia Jedwabi Ska I Wprasza Si Na Obiadek Mimo E Wszystko Jest Na Kartki, A U Wi Kszo Ci Mieszka C W Je Yc Si Nie Przelewa, Nikt Nie Odmawia Tajemniczej Ma Ej Dziewczynce I Ma Zawsze Dla Niej Talerz Tytu Owego Roso U Tymczasem Jej Matka, Z Kt R Dziecko Nie Mo E Znale Porozumienia, Nie Ma Poj Cia O W Dr Wkach C Reczki


10 thoughts on “Opium w rosole (Jeżycjada, #5)

 1. says:

  Po nieplanowanej przerwie w lipcu wracam do czytania Je ycjady Od ostatniego tomu min y 4 lata i wiele zmieni o si i w Polsce, i u Borejk w.Na ulicach jest mro no, szaro i beznadziejnie, co rusz ruch samochod w zatrzymywany jest przez p dz ce samochody pancerne i policyjne, rodzice znikaj , w sklepach jest pusto jednym s owem warunki ycia s tragiczne Tak e u Borejk w nast pi y zmiany Gabrysia jest samotn matk , jej m wyjecha do Australii i s uch po nim zagin Ale to nie Borejkowie s g wnymi bohaterami tej ksi ki, cho wa n rol odgrywa w niej kamienica przy ulicy Roosvelta 5 i znane ju z poprzednich tom w postacie W centrum akcji stoi jednak Kreska czyli Janina Krechowicz, wnuczka profesora Dmuchawca, kt ra przeprowadzi a si do niego z Wroc awiu, po znikni ciu rodzic w, i rozpoczyna nauk w pierwszej klasie liceum Kreska niespecjalnie dobrze czuje si w nowej szkole Jej klasa nie jest zbyt zgrana, ona sama nie nawi za a adnych przyja ni, a wychowawczyni jest odpychaj ca i surowa Do tego pomagaj cy jej w matematyce Maciek zakochuje si w zblazowanej Matyldzie zamiast zwr ci uwag na ni Pikanterii zawirowaniom mi osnym Kreski dodaje ma a dziewczynka Genowefa Bombke vel Lompke vel Trombke w druje od mieszkania do mieszkania, gdzie z rozkosz zajada si domowymi obiadkami i wdycha rodzinne ciep o Geniusia zdobywa serca wszystkich mieszka c w, a ka da rodzina ch tnie dzieli si z ni tym, co ma Ci g dalszy


 2. says:

  The worst book readed in my whole life.


 3. says:

  First part I bought for myself and also the part I became so obsessed with the whole series I m still in love.


 4. says:

  It s early 1980s Kreska, one of characters, lives with her grandfather professor Dmuchawiec, Polish language teacher known from previous books Teacher doesn t work now, but is completely opposite preson to who he was while working at school He s very concerned that life of his students isn t brilliant he s afraid to meet his favourite Gabrysia, left with a small daughter by a husband cause he thinks she is depressed, not usual ethustiastic girl Professor s granddaughter, Janina aka Kreska, goes to the same school where he taught She feels very unhappy there, has problems with Maths and the leading teacher cold and strict Ewa Jedwabi ska, who treats pupils as a material for her psychological research At home there alsways not enough money, so Kreska has a part time job sewing at the same time she wears sweaters remade and things made from old clothes She has support in friendship with a neighbour older that she Maciel Ogorza ka But when he falls for another girl beautiful, sharp dressed Matylda and has less time for kreska, their friendship starts to shake Meanwhile on Je yce district of Pozna wanders a little, dirty girl, who knocks on the door and presents herself as Genowefa Pompke, Trompke, Zombke, Rombke, Sztompke, Lompke lub Bombke really it s Aurelia Jedwabi ska and crashes on a dinner As you needed special card for everything at that time and Je yce citizens do have much themselves no one says no to mysterious girl and always has the palte of title chicken soup Girl s mother, with who she can t find an agreement, doesn t know about daughter s wanderings.


 5. says:

  O miano g wnej bohaterki pi tej cz ci Je ycjady walcz przez ca ksi k dwie postaci osiemnastoletnia Kreska oraz sze cioletnia Genowefa Ta pierwsza, uczennica liceum, od czasu kiedy jej rodzice znikn li w czym wczesna w adza zdaje si mie wydatny udzia , mieszka z dziadkiem Jej rola w tej opowie ci ogranicza si do delikatnej przemiany duchowej oraz ci g ych westchnie do niejakiego Ma ka Ogorza ki Druga z kolei posta jest osob wielce tajemnicz Zjawia si codziennie u innej z je yckich rodzin, wprasza si na obiadek i nierzadko miesza w yciu rodzinnym w spos b znacz cy Nikt nie wie, kim jest to dziecko i gdzie s jego rodzice W za o eniu, Czytelnik nie wie tego r wnie , cho zagadka ta jest w praktyce banalnie prosta do odgadni cia.Fabu a wi c w Opium szwankuje Czy jest to wi c ksi ka z a, albo przynajmniej kiepska Zdecydowanie nie Tym razem, Musierowicz skupi a si na zarysowaniu t a spo ecznego, przedstawieniu um czonych systemem ludzi, kt rzy dzie po dniu szukaj sposobu na poradzenie sobie z przyt aczaj c rzeczywisto ci Radz sobie, lub nie, w r ny spos b, a ich starania s tym, co w tej cz ci serii jest godne uwagi Nie jest to najlepsze dzie o Autorki, zdecydowanie nie Ale pewnej przyjemno ci z lektury, odm wi mu nie mo na.


 6. says:

  Klimat Poznania roku 83 jest przygn biaj cy W tajemniczych okoliczno ciach znikaj ludzie i nikt nie wspomina g o no o tym, gdzie s , brakuje jedzenia, po produkty spo ywcze trzeba sta w gigantycznych kolejkach, bez nadziei na powodzenie, wszyscy s podejrzliwi, wiele os b ma problemy w pracy, a w dodatku po kamienicach buszuje z odziej kradn c bezpieczniki Brzmi to troch , jak pierwowz r Czasu Apokalipsy.A w a nie w tej aurze zagubienia i smutku pojawia si ma a iskierka u miechni ta dziewczynka, kt ra chodzi po obcych domach wpraszaj c si na obiadek I o dziwo, pomimo tych trudnych czas w, obiadki zawsze dostaje, a nawet jest serdecznie zapraszana na kolejne Ma a Geniusia, znana pod r nymi nazwiskami, uczestniczy w cudzym yciu rodzinnym, jest wiadkiem k tni, wzrusze , podejmowania wa nych decyzji, sama m wi c o sobie niewiele Je eli kto by j natomiast przycisn okaza oby si , e w cudzych domach szuka ciep a i zrozumienia, kt rego w ascetycznym mieszkaniu swoich wiecznie zapracowanych rodzic w jej brakuje Kiedy nie docenia am tej powie ci, gdy wydaje mi si , e nie do ko ca rozumia am delikatne aluzje, tajemnicze znikni cia, specyfik tamtych czas w Teraz to moja ulubiona cz Je ycjady Najbardziej dojrza a, przemy lana i po prostu cudowna.


 7. says:

  o tym jak wa ne s relacje mi dzyludzkie


 8. says:

  Jedna z moich ulubionych cz ci ze wzgl du na Aureli i Ew Jedwabi sk , ale jednocze nie w tek uczuciowy Kreski i Ma ka mocno zani aj og lny poziom.


 9. says:

  One of my favorites neither a child nor an adult book.


 10. says:

  Opium w rosole to jedna z moich ulubionych cz ci Je ycjady Losy si str Borejko tym razem s tylko t em, b dziemy mieli za to przyjemno pozna Ma ka Ogorza k , jego kole ank Kresk , kt ra jest wnuczk profesora Dmuchawca oraz psotn Genowef Lompke alias Pompke vel Bompke i jej inne pseudonimy artystyczne, kto by je tam wszystkie spami ta Chocia nie ma ju mi sa na kartki, to jednak cz problem w przedstawionych w ksi ce jest nadal aktualna Szczeni ce zauroczenia dalej przyprawiaj m odzie o b l g owy i pocz tki szale stwa, zapracowani rodzice, kt rzy nie maj czasu dla swoich dzieci r wnie nie s rzadko ci Tylko chyba ju tej sympatycznej atmosfery nie u wiadczy cz owiek, bo teraz ludzie patrz na siebie bardziej wilkiem, z s siadami to g wnie formalnie burkni te dzie dobry Chocia mo e ja w z ym miejscu mieszkam, a gdzie jeszcze s ludzie podobni do s siad w Borejk w.Ksi k polecam, mnie ona niezmiennie od lat wprowadza w dobry humor.7 10


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *