❰PDF / Epub❯ ☃ 14-18 Oorlog in België Author Luc De Vos – Motyourdrive.co.uk


  • Hardcover
  • 320 pages
  • 14-18 Oorlog in België
  • Luc De Vos
  • Dutch
  • 01 August 2018

10 thoughts on “14-18 Oorlog in België

  1. says:

    Dit zeer lijvige boek, meer dan 3 kg, behandelt de voornaamste militaire operaties waar Belgische troepen bij betrokken waren of die plaats vonden op Belgisch grondgebied Daarnaast zijn er enkele meer algemene hoofdstukken om de Eerste Wereldoorlog als algemene oorlog te kunnen vatten woord vooraf, p 16 17 Met deze opzet, dan nog eens door 4 auteurs behandeld, is een zeker onevenwicht onvermijdelijk De Slag aan de Ijzer, de meest sprekende militair operatie uit onze geschiedenis, wordt beknopter behandeld dan de eerste drie Slagen bij Ieper.De vier auteurs zijn alle verbonden aan het Belgische leger en dat blijkt ook Ze vinden de gevechten aan de Ijzer en bij Ieper in 1914 even belangrijk als de Slag aan de Marne p 176 Dat is dan wel een vergelijking die geen internationale historische toets doorstaat De Derde Slag bij Ieper uit 1917 is de meest uitgebreid besproken veldslag Als eindoordeel van deze slachtpartij, na veel nuancering weliswaar, wordt gesteld dat de meeste historici nu accepteren dat deze slag beslissend was voor de afloop van de oorlog Er is geen verwijzing naar ook maar n historicus die dit zegt in dit voor het overige overvloedig van eindnoten voorziene boek De auteurs, zelf officieren, benadrukken meermaals het weinig gekende feit dat er procentueel meer officieren gesneuveld zijn dan gewone soldaten Belgisch chauvinisme benevelt soms de waarheid Bij de inderdaad effenaf heldhaftige verdediging van Diksmuide p 164 wordt meer Jules Jacques geroemd dan de Franse schout bij nacht contre amiral Ronarc h hoewel de essenti le rol van de Franse marine fuseliers nu wel vaststaand is Van Jules Jacques, de latere generaal baron Jacques de Dixmude, wordt wel gezegd dat hij jarenlang in Congo heeft gediend, maar dat zijn optreden daar niet onomstreden was, verneemt de lezer niet Dat kardinaal Mercier het taaie, onverzoenbare verzet in het bezette Belgi vertegenwoordigde en zich tegen het activisme verzette, is onbetwistbaar Maar dat hij door zijn openlijke verzet tegen het activisme veel onbegrip opleverde in flamingantische kringen p 401 is dan weer kort door de bocht Zijn uitgesproken anti Vlaamse opstelling voor en na de oorlog zorgde daar meer voor De rol van twee burgers bij de onderwaterzetting van de Ijzervlakte, Karel Cogghe en Hendrik Geeraert, wordt naar goede legertraditie vrij minimalistisch beschreven p 170 Anderzijds is dit boek wel volledig De weinig vermelde en dus ook veel vergeten inzet van Franse troepen in de Derde Slag bij Ieper in 1917 in de sector Noordschote Steenstrate komt aan bod, zij het summier.Deze gerenommeerde historici sukkelen met vertalingen van buitenlandse titels Georges Cl menceau wordt president van Frankrijk genoemd p 271 en 465 wat hij nooit geweest is Hij bracht het niet verder dan eerste minister, wat toen in het Frans wel pr sident du conseil des ministres werd genoemd, voorzitter van de ministerraad Nog verwarrender is het stelselmatig benoemen van Winston Churchill als Eerste Lord van de Admiraliteit , wat voor wie minder vertrouwd is met de barokke Britse ministertitels enige rang in de zeemacht kan doen vermoeden De juiste vertaling van First Lord of the Admiralty is minister van marine, een zuiver politieke functie.Afgezien van deze schoonheidsfoutjes is het een leesbaar en vooral zeer overzichtelijk boek De keuze van de foto s en hun soms zeer grote afdruk is het aangenaamste van het boek.bespreking door www.westgids.be


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14-18 Oorlog in België characters 14-18 Oorlog in België , audiobook 14-18 Oorlog in België , files book 14-18 Oorlog in België , today 14-18 Oorlog in België , 14-18 Oorlog in België 39b8c Best EPub, 14 18 Oorlog In Belgi Author Luc De Vos This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book 14 18 Oorlog In Belgi , Essay By Luc De Vos Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You


About the Author: Luc De Vos

Luc de Vos is een Vlaams geschiedkundige, hoogleraar en auteur.