[Reading] ➹ Эльфийский клинок By Nick Perumov – Motyourdrive.co.uk

Эльфийский клинок txt Эльфийский клинок, text ebook Эльфийский клинок, adobe reader Эльфийский клинок, chapter 2 Эльфийский клинок, Эльфийский клинок 85c5d6 ,


About the Author: Nick Perumov

is the pen name of Nikolay Daniilovich Perumov Russian born 21 November 1963 , a Russian fantasy and science fiction writer.Perumov was born November 21, 1963 in Leningrad, USSR He began writing short stories since he was a teenager, and after reading The Lord of the Rings in the early 1980s, he became a fantasy fan After studying at the Leningrad Polytechnical Institute, Perumov worked at a research institute, and later as a translator.In 1985 1991 he his debut The Ring of Darkness , a fantasy triology, which consisted of two novels Elven Blade , Black Lance and The events of the book took place in J R R Tolkien s Middle earth, 300 years after the War of the Ring Perumov initially regarded his novel as just a fan fiction written for friends, until one of his colleagues offered to publish it In 1993 the duology, re edited and renamed The Ring of Darkness was published in Severo Zapad publishing, which paid Perumov just 300 The Ring of Darkness has sold at least 100,000 copies, and ranked high in popularity among Russian fantasy readers At the same time it also provoked a controversy in Tolkien fandom Some Tolkien fans considered that no one has the right to write sequels to The Lord of the Rings and to change Middle earth s history Other critics argue that Perumov eroded the edge between Good and Evil by giving Uruk hai humanlike behaviour.After the success of his debut, Perumov decided to start a career of professional writer He wrote the novel Godsdoom , the first to be set in The Consistent , his universe of multiple connected worlds The Consistent became the main locale of his following books, including the most known, 8 volume series The Keeper of Swords.Perumov s books published in overall number of than 4 millions of copies and translated to many languages, Northern and Eastern European mostly One of his books, Godsdoom has also been translated to English At Eurocon 2004 he was awarded as the best fiction writer of Europe.Perumov now lives in the United States of America, where he works at a research center as a microbiologist He claims writing is his hobby , while science is his work.From Wikipedia, the free encyclopedia10 thoughts on “Эльфийский клинок

 1. says:

  Well, for fanfic, this is pretty damn good In fact, this is probably the best piece of Tolkinian fan fiction I have read the narrative is lively, the mysteries are thick and Middle earth shines through it all, as it almost always does Perumov is not a hack however, there are some serious flaws.The main one, of course, is that Russian is simply not an adequate language for Tolkinian narratives they were explicitly designed for English, and the interrelationships with the other languages within the secondary world and the depth of place names all depended on the fact that English was the language representing Common Speech.Add to this Perumov s unfortunate dependence on the transliterations of place and personal names into Russian, originally done by people with little knowledge of either English or Elven languages and his own inadequate and often incongruous naming schemes, as well as an occasional geographical error, and the end result becomes less appealing and the general spirit, with its overwhelming Russianness and almost Soviet ness , is very far from the Professor s straight and narrow but tragic moral depths.Still, a fun read I will certainly continue on to the other two volumes of the trilogy This, rather than The Hobbit, would have made a much better source for Jackson s recent cinematic disasters This is Middle earth through a simplifying, flattening and distorting lens of a wanna be Hollywood blockbuster.


 2. says:

  OSTRZE ELF W , pierwszy z trzech tom w Pier cienia Mroku nieoficjalnej kontynuacji W adcy Pier cieni NIKA PIERUMOWA rosyjskiego pisarza i wielkiego fana tw rczo ci Tolkiena czyta em po raz pierwszy w okresie wzrostu popularno ci oryginalnej trylogii, gdy na ekranach kin tryumfy wi ci a filmowa adaptacja Dru yny Pier cienia Petera Jacksona W wczas mia em ju za sob kilkukrotnie przeczytane wszystkie wydane w Polsce w tamtym czasie ksi ki J.R.R Tolkiena, pozosta e dwa filmy trafi mia y do kin dopiero kilka miesi cy p niej a z wydanym kilka lat wcze niej obrazoburczym i przewrotnym Ostatnim W adc Pier cieni Kiry a Yeskova nie by o mi za bardzo po drodze Pr szy ski i S ka wstrzeli o si wtedy bardzo dobrze w czas, wydaj c popularn ju w wczas w oryginale Ostrze ukaza o si w 1993 a ostatni tom serii w 1998 w wielu krajach zw aszcza w Europie wschodniej trylogi Nika Pierumowa w b d c, jak wspomnia em wy ej wielkim fanem tw rczo ci Tolkiena do tego stopnia, e sam przemycon z Zachodu kontraband z niedost pnymi w ZSRR ksi kami Tolkiena t umaczy z angielskiego na u ytek w asny a p niej i swoich przyjaci z fandomu podszed do tematu bardziej standardowo ni jego kolega po pi rze Yeskov i opowiedzia histori subtelniej polemizuj c w niekt rych kwestiach z poci gni t grub kresk ba ni z do oczywistym podzia em na Dobrych i Z ych J.R.R Tolkiena, ale jednocze nie w niczym nie ur gaj c oryginalnemu dzie u.I cho jego ksi ki zyska y sobie tylu zwolennik w, co przeciwnik w frakcje jednych i drugi tocz zaci te boje na internetowych forach do dzisiaj i cz sto zarzucano mu b dy, lub przeinaczenia w odwo aniu do chronologii, geografii i mitologii tolkienowskiego wszech wiata tu doda trzeba, na obron Pierumowa, e i samemu Tolkienowi zdarza o si to i owo czasem pomiesza to efekt jego pracy okaza si przyzwoit , wci gaj c i ca kiem solidnie stoj c w sferze opowiadanej, oryginalnej historii na w asnych nogach powie ci fantasy Oczywi cie, r nice stylu i sposobu opowiadania historii s zauwa alne i trudno mierzy talent pisarski Pierumowa kt ry, notabene Pier cie Mroku wyda w wieku dwudziestu lat z Tolkienem, ale je li ju prze knie si fakt, e ma si do czynienia ze wietnie napisanym fan fiction, do szybko przejdzie si do porz dku dziennego nad faktem, e si r dziemie w ci gu tych trzystu lat, jakie up yn y od zniszczenia Jedynego Pier cienia i pokonania Saurona, dziwnie zeslawizowa o i to czu nie tylko w dialogach, ale te w nowych elementach mitologii, bestiarium a nawet w imionach bohater w i w niewyst puj cych u Tolkiena nazwach geograficznych to atwo przyjdzie si Wam cieszy ca kiem now przygod w r dziemiu z fantastycznie napisanymi postaciami g wnymi i wietnym antagonist cho ten w pierwszym tomie jest zaledwie zaanonsowany, aczkolwiek w kilku znakomitych scenach A w skr cie Wr ci em do trylogii Pier cienia Mroku dzi ki jej wznowieniu na rynku polskim przez wydawnictwo Storybox.pl Troch si tego powrotu obawia em, my l c e po latach urok pierwszego czytania, w trakcie kt rego podoba o mi si Ostrze elf w ogromnie, pry nie A jednak nie to wci niezwykle sympatyczna, skonstruowana wed ug najlepszych regu fantasy co nie stanowi dla mnie w tym przypadku wady powie osadzona w ukochanym uniwersum Lubi te Pierumowa za to, w jaki spos b wplata do Ostrza elf w bohater w z oryginalnej trylogii robi to pomys owo i z szacunkiem cho jeden raz zdarzy o mu si przeskoczy rekina i jak nawi zuje do wydarze z ksi ek Tolkiena I za to, e robi to lepiej ni robi to aby nie szuka przyk ad w za daleko tw rcy adaptacji w postaci gier komputerowych Shadow of Mordor i co przyznaj z b lem serca Peter Jackson w swoim Hobbicie Pierumow da pi kny przyk ad, jak powinno si wprowadzi posta Radagasta Tak wi c Ostrze Elf w polecam gor co ksi ka b d ca dobr rozrywk , kt ra zabierze Was w dobrze znane i zupe nie nowe krainy i kt ra mo e nie sprawi, i nazwisko autora kt ry swoj drog wzi si w a nie za przepisywanie mniej udanego tomu trzeciego pami tane b dzie za kilka pokole , ale nie krzywdzi oryginalnego dzie a w spos b, w jaki pastwi si obecnie ca kiem oficjalnie nad uniwersum Diuny Franka Herberta I, szczerze m wi c, ch tnie obejrza bym tak kontynuacj wed ug prozy Pierumowa w kinie A tymczasem zabieram si z drugi tom Czarn W czni kt r zapami ta em, jako najlepsz cz tego cyklu Pora si przekona , czy i ta ksi ka wytrzyma pr b czasu.


 3. says:

  My main frustration is that I don t read Russian So I ve been reading this with a dictionary at the rate of 2 pages a day 5 days a week.That being said, this is a wonderful re examination of Middle Earth 300 years after the events of Lord of the Rings The time period of the Fellowship of the Ring has passed out of living memory The treaties between Humans and non humans like the Hobbits and the Dwarves are wearing thin.But some things have survived the ravages of time The Elves have left bits and pieces of their technology behind swords, armour and architecture that cannot be replicated And the nine rings of human magic hadn t been destroyed in the Fall.Even through the language barrier, the magic of Nik Perumov s description and the sheer fun of his imagination shine through I recommend this book highly to Russian readers and hope that someday his work is translated into English.


 4. says:

  Not official continuation of Lord of the Rings


 5. says:

  Me ha gustado el libro Es una buena continuaci n de los libros de Tolkien.No les hace ning n mal y eso ya me parece un logro La historia se desarrolla en los mismos lugares pero 300 a os despu s de la Guerra del anillo lo que hace que todos los personajes sean nuevos Es un libro de aventuras de un hobit y dos enanos que, de nuevo intentan volver a Moria y tienen que luchar contra una nueva fuerza oscura Definitivamente lo recomiendo.


 6. says:

  , , , , , , ,


 7. says:

  F r att vara fan fiction r detta en v ldigt bra bok F rfattaren skapar en ny historia med hj lp av sagan om ringens lskade v rld, men l ter inte detta vara dragsn ret Historien i sig r underh llande och sp nnande och l ter oss igen f smaka p tolkiens underbara v rld utan att f rs ka sig p tolkiens ber ttarstil Lite mindre milj bsekrivningar, vilket jag persnilogen f redrar.


 8. says:

  , , .


 9. says:

  Jag f ll till f ga f r min nyfikenhet och best mde mig f r att l sa den h r frist ende forts ttningen p Sagan om Ringen N r det r som s mt r det f ga mer n ganska taffligt ber ttad fanfiction baserad p J R R Tolkiens v rldsbygge Och det r det ganska ofta Sett ur det perspektivet r det ganska trist l sning.Men Nick Perumov tillf r en ny dimension till ringens v rld En nyttig nyansering, d r det inte som i Sagan om Ringen per automatik r m nniskan som visar sin r tta halt och kliver fram som den nya v rdens r ttm tiga herrar, utan tv rtom st r som h rskare i en v rld som sedan l nge har b rjat f rfalla.Lite mer n 300 r har g tt sedan ringens krig och vi bjuds med p en rundvandring i det Midg rd som f ljde kung Elessars styre Vardagen har terv nt till Midg rd, kan man s ga lite lojt, men det r mer n s som d ljs bakom den spruckna fasaden M nniskornas utrotningskrig mot orcherna beskrivs bra p ett s tt som v cker kta sympati f r dessa m rkrets avkommor Bitterheten hos uruk hai erna g r inte att ta miste p och vem fasen skulle inte vara bitter efter den behandling de tivngats utst i egenskap av krigets f rlorare Det stolta Rohan f rs ker avverka Fangorn och m nga av de utomst ende folkslag och raser som ganska ensidigt beskrivs som onda av Tolkien b rjar tr ttna p de segrande m nniskornas sj lvgoda styre.Det h r r egentligen det enda Perumov lyckas riktigt bra med Det och den mysiga k nsla som infinner sig n r man i s llskap av huvudpersonen Folco Br nnbock bes ker platser och vissa karakt rer k nda fr n Sagan om Ringen S dana g nger kan jag t.o.m f rl ta Perumov f r att han flyttat ner det svarta r kmonstret fr n Lost till botten av Morias gruvor och s vidare.Men jag kommer inte direkt att anstr nga mig f r att l sa forts ttningen Den tar jag n r jag har riktigt, riktigt tr kigt och d rtill kraftig fantasy abstinens


 10. says:

  En lite tr tt recension Den h r boken, Alvklingan inte lvklingan skrevs p ttiotalet av mannen som f rst versatte Tolkiens ringentrilogi till ryska Den utspelar sig i Midg rd ungef r tre rhundraden efter det att ringens krig tagit slut Bokens huvudkarakt rer r en hob och en dv rg som ger sig ut p en slags Grand tour i ringenbr draskapets fotsp r.Det m rks tydligt att Perumov vid den h r tiden fortfarande var en ovan f rfattare, han gnar st rre delen av boken t ov sentligheter s som ett o ndligt antal bes k p v rdshus vilka egentligen inte tillf r n gonting till ber ttelsen verhuvud har han problem med att betrakta sin ber ttelse i meta tid och karakt rernas f rflyttning blir viktigare n deras vriga handlingar, vilka ofta bara trillar p dem som en slags parenteser i deras resa verhuvud saknas stringens i ber ttelsens h ndelsef rlopp och f saker h nger ihop med varandra p ett vertygande s tt.Perumov presenterar visserligen ett par tre verkligt intressanta fantasy id er i sin ber ttelse men p det stora hela saknas Tolkiens underbart utbroderade beskrivningar, hans f rm ga att skapa myt och enhet i ber ttelsen Perumov brister klart i detta hantverk, n got som inte minst visas i att han inte klarar av att introducera ber ttelsens huvudartefakter p annat s tt n att huvudkarakt rernas nemesis pl tsligt dyker upp bakom en buske och verl mnar dem.Spr kligt sett r boken egentligen v rd tre stj rnor av fem, men handlingsm ssigt blir det nog tyv rr bara en tv a Egentligen kanske 2.5 Man kan s ga att den p det stora hela bekr ftat varf r jag generellt inte l ser fantasy, men det var ju v rt ett f rs k i alla fall.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *