➻ [Reading] ➽ Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) By Refik Halid Karay ➰ – Motyourdrive.co.uk

Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) txt Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) , text ebook Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) , adobe reader Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) , chapter 2 Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) , Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7) dfe763 Me Rutiyet In Ilan Na Rastlayan Temmuz Dan Sonra Gelen Ilk G N N, Yani Temmuz Un Gazeteciler Bayram Olarak Kabul Nde Nemli Bir Role Sahip Olan Refik Halid Karay, Bizde Ger Ekten Demokrasi, Matbuat H Rriyetine Ili Meden Iktidarda Durabilecek Bir H K Mete Kavu Tu Umuz G N Tahakkuk Etmi Olacak, Diyordu Tan, Ak Am, Yeni Stanbul Ve Aydede De Yay Mlanan Yaz Lardan Bir Araya Getirilen Bu Gazeteciler De Dam T Lm Bir T Rk E Ile Siyasetin, Edebiyat N Ve En Ok Da Hayat N I Inden Ge En, Hi Eskimeyen Zamanlarda Soluk Alan Bir Muharririn Tan Kl Klar N Okuyacaks N Z Z Lmez Bulmacalara Hep Yeni Bulmacalar Ekleyerek Herkesi A Rtan, Dil Cambaz Bir Yazar N Penceresinden Matbuat Lemimizin D N Ne Dair Her Ey


About the Author: Refik Halid Karay

Mudurnu dan stanbul a g en Karakay ailesinden Maliye Ba veznedar Mehmed Halit Bey in o lu olarak 15 Mart 1888 de stanbul da do du Galatasaray Sultanisi nde ve Hukuk Mektebi nde okudu Maliye Nezaretinde memur olarak al t II Me rutiyet in ilan ndan sonra gazetecilik ile u ra maya ba lad Terc man Hakikat gazetesinde m tercimlik ve muhabirlik yapt Yaz lar y z nden ilk nce Sinop a7 thoughts on “Bu Gazeteciler (Memleket Yazıları #7)

  1. says:

    Biraz daha g n m z T rk esine uyarlanm , veya baz eski kelimeler dipnotlarla a klanm olsayd g zel olacakt Mesela Yap Kredi Yay nlar bunu iyi yap yor bence Sonu olarak yorucu bir okuma oldu biraz Bu kadar s r nmesinin sebebi bu oldu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *